Chroń rodzinę

ITM POLAND - MONITORING PERSONALNY

Firma ITM Poland udostępniła usługę monitoringu personalnego. Usługa jest świadczona przy zastosowaniu lokalizatorów personalnych . Urządzenie to prosty lokalizator GPS który posiada następujące funkcje: 

 • lokalizację GPS
 • przycisk alarmu
 • zdalny nasłuch/możliwość wykonania połączenia telefonicznego na urządzenie

Usługa oparta jest na oprogramowaniu ITMS24 firmy ITM Poland. Sygnały kierowane są do

Alarmowego Centrum Odbiorczego, które całodobowo przez cały rok przyjmuje, rejestruje i

przechowuje wszystkie transmitowane przez system sygnały przez okres 3 miesięcy . Transmisja

odbywa się poprzez GSM/GPRS.

Klient otrzymuje możliwość monitoringu osoby (np. starszej, chorej, dziecka, pracownika) w dowolnym czasie z dowolnego miejsca na świecie (przeglądarka WWW). Osoba posiadająca lokalizator może również poprzez przycisk „panic buton” wezwać pomoc. Możliwe jest również wykonanie połączenia telefonicznego na urządzenie.

Urządzenie ma zastosowanie przy monitoringu:

 • dzieci (np. wykorzystanie na wycieczkach szkolnych),
 • uczestników wycieczek,
 • uczestników imprez sportowych,
 • osób starszych (demencja starsza),
 • osób z chorobą Alzheimera
 • osób w czasie rekonwalescencji (możliwość wezwania pomocy wraz z podaniem
  lokalizacji)
 • amatorów sportów ekstremalnych lub sportów, w których informacja, gdzie aktualnie się
  znajdujemy, jest ważna dla naszego bezpieczeństwa np. wspinaczka górska,
  paralotniarstwo, sporty zimowe.
 • pracowników (np. strefy płatnego parkowania, listonosze, kuratorzy, komornicy, straż
  miejska itd.)
 • zwierząt domowych, w stadninach, hodowlach psów i in.
 • i inne

 


Lista wszystkich artykułów