Chroń rodzinę

ITM POLAND - MONITORING PERSONALNY

Firma ITM Poland udostępniła usługę monitoringu personalnego. Usługa jest świadczona przy zastosowaniu lokalizatorów personalnych . Urządzenie to prosty lokalizator GPS który posiada następujące funkcje: 

  • lokalizację GPS
  • przycisk alarmu
  • zdalny nasłuch/możliwość wykonania połączenia telefonicznego na urządzenie

Czytaj więcej

Ochrona rodziny

Rodzina to najcenniejsza wartość w życiu wielu z nas. Dlatego ponad wszystko stawiamy jej życie, zdrowie, szczęście i bezpieczeństwo. Dbamy o najbliższych najlepiej jak potrafimy, a ułatwia nam to nowoczesna technologia.

Jednym z narzędzi pozwalających chronić naszą rodzinę jest personalny lokalizator GPS. Dzięki niemu nie tylko posiadasz stały dostęp do informacji, gdzie przebywa dana osoba. I nie będą to, nic nie mówiące współrzędne geograficzne tylko konkretna miejscowość, ulica, a nawet numer budynku. Dodatkowo możesz ustalić na mapie strefę, w której powinien poruszać się Twój podopieczny. Po jej przekroczeniu otrzymasz powiadomienie smsem. W razie potrzeby sprawdzisz także historię tras, którymi poruszała się osoba monitorowana.  A – co najważniejsze – będzie ona mogła wysłać powiadomienie w razie zagrożenia.  Podsumowując: Jeśli życie i zdrowie Twojej rodziny jest najważniejszym priorytetem, warto zrobić wszystko, aby zapewnić jej bezpieczeństwo.

Czytaj więcej